rask utvikling, fast pris, tidlig validering

fra ide til fungerende prototyp
på seks uker

MVP-utvikling

Rask vei til prototyp

Fungerende MVP på kun seks uker som kan testes på reelle brukere.

Minimer risiko med fastpris

Tidlig avklarte avgrensninger og fastpris gir mer forutsigbarhet.

Design-sprint

Vi bruker Design-sprint for å sikre at vi forstår kundens behov og kan skape en MVP som møter disse behovene.

Optimalisering av MVP

Vi jobber tett med kunden for å optimalisere MVP, slik at produktet er så verdifullt som mulig for brukerne.

Dedikert prosjektteam

Vi tilbyr et dedikert prosjektteam som jobber tett med kunden gjennom hele utviklingsprosessen.

Tidlig bruker-feedback

Test minimumsproduktet på brukere tidlig for hurtig validering.

Prosessen

Vår raske utviklingsprosess på seks uker passer godt for virksomheter som ønsker å optimalisere tidsbruken og minimere risikoen ved å utvikle nye digitale produkter.


01

Design-sprint

Prosessen starter med en design-sprint der vi jobber tett med kunden for å definere mål og krav til produktet. Vi bruker denne fasen til å samle informasjon, identifisere utfordringer og utforske muligheter.

Les mer om design sprint
02

MVP-utvikling

Basert på funnene fra design-sprint, utvikler vi en Minimum Viable Product (MVP). MVP-en inkluderer de viktigste funksjonene og er laget for å teste og validere ideen så tidlig som mulig.

LEAN startup-metodikk
03

Testing og feedback

Vi tester MVP-en opp mot brukere for å få verdifulle tilbakemeldinger som vi bruker til å optimalisere produktet. Testingen gir oss også innsikt i hvordan produktet kan skaleres og videreutvikles.

04

Videre utvikling

Det er opp til kunden om de ønsker å utvikle produktet videre. Vi kan fortsette å jobbe med kunden for å optimalisere produktet og legge til flere funksjoner, eller vi kan levere MVP-en og la kunden ta det videre selv. Vi tilbyr også støtte og vedlikehold etter at produktet er lansert.

Fastpriser

Design-sprint, MVP og brukertesting NOK 200.000 Engangssum
Design-sprint NOK 30.000 Engangssum
Støtte, hosting og systemoppgraderinger Fra NOK 1000,- /måned

Ønsker du en uforpliktende MVP-sjekk og å lære mer om prosessen?

Avtal en prat

Besøksadresse: Nedre Hjellegate 9, 3724 Skien, Norge