rask utvikling, fast pris, tidlig validering

fra ide til fungerende prototyp
på seks uker

MVP-utvikling

Rask vei til prototyp

Fungerende MVP på kun seks uker som kan testes på reelle brukere.

Minimer risiko med fastpris

Tidlig avklarte avgrensninger og fastpris gir mer forutsigbarhet.

Verdiforslag

Vi bruker veletablerte IT-utviklingsmodeller for å sikre at vi forstår kundens behov og kan avgrense en MVP som møter brukernes behov.

Optimalisering av MVP

Vi jobber tett med kunden for å optimalisere MVP, slik at produktet er så verdifullt som mulig for brukerne.

Dedikert utviklingsressurs

Vi tilbyr et dedikert utvikler som jobber tett med kunden gjennom hele utviklingsprosessen.

Tidlig bruker-feedback

Test minimumsproduktet på brukere tidlig for hurtig validering.

Prosessen

Vår raske utviklingsprosess på seks uker passer godt for virksomheter som ønsker å optimalisere tidsbruken og minimere risikoen ved å utvikle nye digitale produkter.


01

Definere mål og krav

Prosessen starter med å avklare mål og krav til produktet. Vi bruker denne fasen til å samle informasjon, identifisere utfordringer og utforske muligheter.

02

Utvikling av fungerende prototyp

Basert på mål og krav, utvikler vi et minimumsprodukt (MVP). MVP-en inkluderer de viktigste funksjonene og er laget for å teste og validere ideen så tidlig som mulig.

LEAN startup-metodikk
03

Testing og feedback

Når MVP-en er ferdig, er alt klart for å teste produktet opp mot brukere for verdifulle tilbakemeldinger. Vi anbefaler å skaffe innsikt i hvordan produktet kan skaleres og videreutvikles før vi går videre.

04

Videre utvikling

Det er opp til kunden om de ønsker å utvikle produktet videre. Vi kan fortsette å jobbe med kunden for å optimalisere produktet og legge til flere funksjoner, eller vi kan levere MVP-en og la kunden ta det videre selv.

Vi tilbyr også drift og vedlikehold etter at produktet er lansert.

Fastpriser

Vi har en fast åpen prismodell der kunden kan forvente produktet vi ble enig om innen seks uker

6 ukers MVP-utvikling NOK 200.000 Flat pris
Design-sprint NOK 30.000 Flat pris
Støtte, hosting og systemoppgraderinger Fra NOK 1000,- /måned
Timebasert utvikling NOK 1300,- /time

Ønsker du en uforpliktende MVP-sjekk og å lære mer om prosessen?

Avtal en prat

Besøksadresse: Nedre Hjellegate 9, 3724 Skien, Norge